Wednesday, February 23

I am yours now

'Yours' fiind o entitate incertă și necunoscută doar ca să nu te mai aud cu „parcă ești a nimănui...” Of... voi, ăștia mai artiști, cu posesivitatea voastră... Dacă există electroni liberi într-un atom, atunci sunt sigură ca și ființele umane se pot descurca așa, răzlețe și furibunde.

Dar electronii aparțin atomului.
Și oamenii aparțin societății.
Nu confundați mediul cu... altceva.

No comments:

Post a Comment